قوانین و مقرارت

ماده 1) تعاریف:

بر اساس قوانین و مقررات ،  واژگان مربوط به خسارتگیر، دارای تعاریف زیر می باشند:

1-1) توافق‌نامه: پس از پذیرش شرایط قوانین و مقررات، توافق‌نامه ای مابین مشتری و خسارتگیر منعقد می گردد که به موجب آن، مشتری سند اداری را امضا می‌نماید و کلیه حقوق قانونی پرواز خود و مالکیت ادعای خود را به خسارتگیر واگذار می‌نماید.

2-1) خسارتگیر: خسارتگیر یک شرکت ثبت شده در اتاق بازرگانی هلند، آمستردام با شماره ثبت نام  KvK: 62543164، آدرس: Geervliet 305 – Amsterdam 1082 NS – Netherlands. می باشد.

3-1) مرکز اطلاعات خسارتگیر: ابزار آنلاین و رایگان موجود در وبسایت، به مسافران آسیب دیده این امکان را میدهد تا مستقیما با شرکت ارتباط برقرار کنند و با وارد نمودن اطلاعات پرواز خود، ادعای شکایت خود را تحت عنوان “دریافت خسارت” در سیستم ثبت نمایند.

4-1) حقوق مسافران هوایی: کلیه قوانین و مقررات دولتی، فدرال، اتحادیه اروپا و بین المللی، حقوقی جهت جبران خسارت هوایی تنظیم و تعریف کرده اند که درصورت بروز اختلالات هوایی یا ایجاد مشکل برای وسایل و چمدانهای مسافران، می توان از آن بهره مند شد.

5-1) ادعا: هرگونه تقاضایی از خطوط هوایی برای جبران خسارت یا بازپرداخت پول که به موجب قوانین و مقررات ، حقوق مسافران هوایی تعریف شده است.

6-1) مشتری (ها): کلیه افرادی که شرایط خسارتگیر را پذیرفته و آن را امضا کرده اند.

7-1) خسارت هوایی: مقدار پولی که شرکت هوایی در رابطه با یک ادعا به عنوان غرامت به مشتری یا خسارتگیر پرداخت می کند. این مبلغ شامل هیچ یک از هزینه های مربوط به وکالت، مشاوره حقوقی، هزینه دادگاه و یا مشابهه نمی باشد.

8-1) “مقررات 261/04”: مقررات (EC) شماره 261/2004 پارلمان اروپا و شورای ملی که از تاریخ 11 فوریه 2004، تنظیم شده و قوانین و مقررات عمومی در مورد جبران و کمک به مسافران را شامل می شود.

ماده 2) رضایت نامه:

1-2) پس از پذیرش شرایط توسط مشتری، توافق دوجانبه در رابطه با تبادل اطلاعات مابین خسارتگیر و مشتری انعقاد می گردد.

2-2) با امضای رضایت نامه، مشتری متعهد می شود که تمامی حقوق قانونی خود را به خسارتگیر واگذار نماید و پس از آن شخصا با خطوط هوایی مکاتبه و مصاحبه نداشته باشد و درصورت برقراری هرگونه ارتباطی، خسارتگیر را بلافاصله در جریان جزئیات آن قرار دهد.

3-2) مشتری می داند که خسارتگیر فقط وظیفه پیگیری پرونده جهت پرداخت غرامت ناشی از سفر هوایی او را برعهده دارد و خدمات دیگری چون اعطای سفر رایگان یا مشابهه آن را که ممکن است توسط خطوط هوایی برای سرباز زدن از پرداخت اعمال شود، انجام نمی دهد. مگر آنکه این قبیل گزینه ها بهترین نوع دریافت خسارت برای مسافر آسیب دیده باشد و مشتری نیز با آن موافقت نماید.

4-2) پس از انعقاد رضایت نامه، ممکن است مشتری حقوق هوایی سفر خود را به شخص دیگری نیز انتقال دهد. در چنین شرایطی، مشتری موظف است هزینه هایی که خسارتگیر تا زمان لغو قرارداد متحمل شده است را پرداخت نماید.

5-2) اگر مشتری پس از انعقاد رضایت نامه، مبلغی به عنوان خسارت از خطوط هوایی دریافت نماید، موظف است حق الزحمه  خسارتگیر را مطابق قرارداد پرداخت کند.

6-2) درصورتی که خطوط هوایی در بازه زمانی تعیین شده اقدام به پرداخت خسارت ننماید، خسارتگیر می تواند از طریق مراجع قانونی به پیگیری ادعا اقدام نماید.

7-2) درصورتی که خسارتکیر یا نماینده حقوقی آن هزینه ای جهت رسیدگی به دعوی حقوقی نماید، مشتری مسئولیتی درخصوص بازپرداخت این هزینه ها نخواهد داشت.

ماده 3) هزینه ها و پرداخت ها:

1-3) خسارتگیر موظف است خدمات حقوقی و ارائه اطلاعات را بصورت رایگان در اختیار مشتری قرار دهد.

2-3) خسارتگیر، روند بررسی پرونده جهت دریافت خسارت را بصورت رایگان دریافت می کند.  درصورت موفقیت پرونده، خسارتگیر هزینه دادرسی و موارد مشابهه آن را از مبلغی که بطور مستقیم از خطوط هوایی دریافت نموده است، کسر نموده و الباقی را به مشتری انتقال میدهد.

3-3) پرداخت الباقی مبلغ خسارت به مشتری بر اساس تعرفه خسارتگیر انجام می شود (30% از مجموع خسارت دریافتی).

ماده 4) حفاظت از اطلاعات:

1-4) خسارتگیر عمدتا از اطلاعات شخصی مشتری و همچنین داده های او درخصوص پرواز دچار مشکل، جهت پیگیری دریافت خسارت بر اساس مفاد رضایت نامه، استفاده می کند. تمامی این اطلاعات بر اساس مقررات حفاظت کلی داده ها، مقرراتEU 2016/679 جمع آوری می شود.

2-4) خسارتگیر اطلاعات شخصی را تحت قوانین حفاظت از داده فراهم می کند و تنها تحت شرایط ذیل اقدام به انتقال اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث می نماید:

  • درصورت رضایت مشتری.
  • اگر به هدف پیگیری و دریافت خسارت بطور مستقیم مرتبط باشد.
  • اگر برای مذاکره و اجرای رضایت نامه با مشتری ضروری باشد.
  • اگر بدلیل تعهد قانونی، در دادگاه مورد نیاز باشد.
  • درصورت پیگیری از فعالیتهای غیرقانونی و به منظور اطمینان از امنیت داده ها.

ماده 5) اطلاعات:

1-5) درصورت درخواست خسارتگیر، مشتری موظف است که اطلاعات صحیح را فراهم نموده و به خسارتگیر دهد. مشتری وظیفه دارد این اطلاعات را بصورت صحیح، کامل و درست فراهم نماید.

2-5) درصورت نادرست بودن یا جعلی بودن اطلاعات، خسارتگیر حق انحلال توافق نامه را دارد و به موجب آن، خطوط هوایی حق پرداخت خسارت را ندارند.

ماده 6 ) مقررات نهایی:

1-6) خسارتگیر مجاز است این شرایط و تعرفه قیمت را تغییر دهد و شرایط اضافی را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی تنظیم کند. با این حال، تغییرات با اثر منفی به مشتری شامل نمی شود، مگر اینکه مشتری با تغییرات جدید موافقت کند.